لطفا کمی صبر کن

درخواست نمایندگی

میخوای نماینده ما بشی؟باید خیلی باکلاس باشی.

شرایط نمایندگی

در تمامی مراکز استانها و شهرهای بزرگ در سراسر ایران نماینده فعال می پذیریم

  شرایط احراز نمایندگی :
 • داشتن نمایندگی بیمه ( تمام شرکت های بیمه )
 • داشتن بیش از دو سال سابقه بیمه
 • داشتن پرتفوی قابل توجه
 • داشتن حسن شهرت در شهر محل درخواست
 • داشتن دفتر و کادر مجرب
 • تعهد فروش 5000 کارت در ابتدای قرارداد و تضمین آن

 • و ظایف و مسئولیت ها :
 • شناسایی و اعلام بهترین مراکز به دفتر مرکزی تهران
 • فروش کارت ، همزمان با فروش هر بیمه نامه
 • پیگیری و پشتیبانی کارت های عضویت فروخته شده
 • حضور مرتب در محل کار بابت پاسخگویی به مشتریان
 • تنطیم برنامه کار روزانه و گزارش هفتگی یا ماهانه به مرکز

فرم ثبت اطلاعات

فرم زیر را با دقت و صحت کامل پر کنید و منتظر ارتباط کارشناسان این بخش باشید.

بارگزاری مجدد