در این قسمت پرسش‎هایی که اغلب از سوی متقاضیان و دارندگان محترم کارت باشگاه ، مطرح بوده به همراه پاسخهای مرتبط به منظور آشنایی بیشتر با کارت باشگاه و خدمات مرتبط آمده است. بدیهی است در‎صورت نیاز به اطلاعات بیشتر مطالعه مطالب سایر بخش‎های وب‎سایت و یا تماس با واحد پشتیبانی امور مشتریان راهگشا خواهد بود.